Utdanningstilbudet ved Hadeland videregående skole (HVS) kan på sikt bli langt smalere dersom Gran, Jevnaker og Lunner havner i ulike regioner. Skolen har i dag et bredt tilbud av studieretninger. Det er ingen garanti for at det vil fortsette om Gran ikke følger sine naboer i sør og går inn i Akershus.

Hvis elevgrunnlaget på skolen deles på midten, med Lunner og Jevnaker i Akershus, og Gran i Innlandet, vil skolen på sikt få et usikkert rekrutteringsgrunnlag. Innlandet fylke har avtale med Viken om at elever i Lunner og Jevnaker skal kunne søke seg til Hadeland. Men hvor lenge vil Akershus se seg tjent med avtalen? Til de har tilstrekkelig kapasitet på egne skoler?

Hvor høyt vil Akershus fylkeskommune prioritere et skoleskysstilbud som går ut av fylket?

Klarer Innlandet og Akershus å bli enige om når det skal være høst og vinterferie i Hadelandskommunene slik at søsken kan ha høst- og vinterferie samtidig? Hvis ikke, er jo det et godt argument for å sende eldstemann til Bjertnes når minstejenta går på Lunner ungdomsskole.

Dersom elevene fra Lunner og Jevnaker i større grad enn i dag velger skoler i Akershus og Buskerud, vil linjetilbudet på HVS svekkes. Det kan blir slutten for linjer som musikk, restaurant og matfag, medier og kommunikasjon samt svekke fagbredden på studieforberedende. Her vil fordypning i viktige realfag som fysikk og biologi stå laglig til for hugg.

Det er dette som står på spill for framtidas ungdom i Gran. Ja, det er ungdommen i Gran det vil ramme. Jevnaker og Lunner-elevene kan få tilbud på Hønefoss eller på skoler i Akershus.

Det er vanskelig å spå, særlig om framtida, heter det. Da må vi gjøre valg, som minsker risikoen for det rådmannen i Gran beskriver som «forvitring» av det videregående skoletilbudet.

Les også

Feilinformasjon fra administrasjonen i Gran kommune i saken om fylkes- og regiontilknytning – og «noko attåt»