Det er flere som mener det burde vært folkeavstemning, og ikke «bare» en opinionsmåling. En opinionsmåling har den fordel at den vekter svarmengden i forhold til befolkningen. For eksempel hvis det er få eldre som deltar i forhold til faktisk antall eldre i Gran, og motsatt for unge, så gis svarene fra eldre en større betydning enn det antallet svar skulle tilsi.

I en folkeavstemning er det ingen slik vekting. Andelen som inviteres til å svare i denne målingen er svært høy i fht opinionsmålinger generelt.

LES OGSÅ: Flere mener meningsmålingen ikke er nøytral nok: – Det er tydelig at temaet engasjerer innbyggerne

Det er også noen som er kritiske til at Akershus er eneste mulige fylkestilknytning dersom man ønsker at Gran, Lunner og Jevnaker skal være i samme fylke. Men slik er det jo fordi Lunner har slått fast at de vil til Akershus når Viken oppløses, mens Jevnaker har sagt at de kan vurdere Akershus hvis kommunene samles om det. Da er det jo ikke andre alternativer. For Lunner og Jevnaker er Innlandet uaktuelt. Uansett hva vi i Gran måtte ønske så må vi forholde oss til det.

LES OGSÅ: Anja (36) mener kommunen må få mer tid: – Folkeavstemning hadde vært på sin plass

Tidsfristen er satt av sentrale myndigheter. Årsaken er at en eventuell endring må være på plass i god tid før neste års valg. Hvis fristen ikke holdes vil ikke en eventuell endring kunne gjennomføres før i 2027.

Jeg synes jeg har grunnlag for å gi uttrykk for min mening, og har tillit til prosessen som skal gjennomføres.