Fylkesvaraordføreren mener man må åpne for å «flytte litt» på storsykehuset

– Premissene er endret. Det må vi ta inn over oss, sier Aud Hove.