Dynamittfunnet større enn først antatt

BOMBETEAM: Fra politiet i Oslo er på plass ved Horn. Her sammen med  anleggsarbeidere på stedet.

BOMBETEAM: Fra politiet i Oslo er på plass ved Horn. Her sammen med anleggsarbeidere på stedet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Forsvaret avsluttet sitt arbeid på stedet ved midnatt natt til torsdag.

DEL

NORDRE BRANDBU: Fylkesveg 34 er stengt ved fergeleiet ved Horn på grunn av opprydding etter dynamittfunn. Det er omkjøring via vestsiden av Randsfjorden, fylkesveg 245.

Politiet opplyser at det er funnet dynamitt i bærelaget på vegen.

– Dynamitten har ligget der lenge og kan stamme fra 2. verdenskrig, sier prosjektleder Anders Sveen i Statens vegvesen.

Vegen er stengt cirka en kilometer sør for fergeleiet. Onsdag kveld ble også ferja stanset. All trafikk må derfor gå på vestsiden av Randsfjorden.

Bombegruppe på plass

Nils Aae, trafikkoperatør i Statens vegvesen, forteller at dynamitten ble oppdaget i forbindelse med kabelgraving.

– Vi tror det kan være sprengstoff fra krigens dager, sier Aae.

Sprengstoffet ble funnet like sør for ferjeleiet, i nærheten av avkjøringen til Horn gård.

– Vi var først i kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fordi entreprenøren trodde det var snakk om sivilt sprengstoff. Bilder fra entreprenøren viste imidlertid at det sannsynligvis er militært sprengstoff. Derfor er Forsvaret tilkalt. Forsvaret sender ut en representant, sa operasjonsleder Trond Skjøld til Hadeland ved 13-tida. Like etter klokka 15 opplyser Skjøld at Forsvarets nærmeste representanter var i Bergen.

Det ble derfor besluttet å sende bombegruppa fra Oslo-politiet.

Bombegruppa var på plass ved Horn rundt klokka 17.30. De kunne da ikke si noe om hva slags arbeid skal gjøres.

– Foreløpig vet vi lite. Nå må vi få mulighet til å snakke sammen uten pressen til stede for å diskutere jobben videre, opplyste politiet på stedet kort tid etter ankomst.

Forsvaret kommer likevel

Klokka 20.20 onsdag kveld opplyser operasjonsleder hos Innlandet politidistrikt, Iselin Haugen, at det er mer dynamitt på stedet enn først antatt.

Derfor er nå en gruppe på åtte personer fra Forsvaret på veg til Horn likevel.

– Siden det er usikkert hvor mye dynamitt som er i området ønsker man å ha mannskap med rett sikkerhetsutstyr på plass mens man foretar utgravingen, sier Haugen.

Hun vet ikke hvor lang tid dette arbeidet vil komme til å ta. Det er derfor usikkert når vegen vil åpne igjen.

– Jeg vil tro at de kommer til å bruke natta, men dette er bare antakelser foreløpig.

Her kan du følge trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

Funnet er gjort 21 kilometer nord for krysset mellom fylkesveg 34 og riksveg 4 på Jaren. Omkjøring blir skiltet om riksveg 4 Jaren-Gjøvik og fylkesveg 33 mellom Gjøvik og Dokka.

Dynamitten som ble funnet på fylkesveg 34.

Dynamitten som ble funnet på fylkesveg 34. Foto:

Evakuerte anleggsarbeidere

Det foregår anleggsarbeid i området, og sprengstoffet ble avdekket i forbindelse med utskiftning av stikkrenner.

Anleggsarbeiderne ble evakuert fra stedet der sprengstoffet ble funnet. De fortsatte imidlertid sitt arbeid et par hundre meter unna funnstedet. Det ble vurdert å evakuere naboer i området, men dette var i følge operasjonsleder Trond Skjøld ikke nødvendig.

Anleggsleder Christoffer Odden var ikke selv på stedet da sprengstoffet ble funnet.

– Instruksen er at når vi finner noe som likner sprengstoff så skal vi legge ned arbeidet, og varsle myndighetene. Det har vi gjort, sier Odden.

Anleggsleder Christoffer Odden

Anleggsleder Christoffer Odden Foto:

Skytebomull?

Johan Esperum fra Jevnaker har 30 års fartstid i forsvaret. Etter å ha sett på bildet av sprengstoffet tror han det er snakk om skytebomull.

– Skytebomull kan være tørr og våt, stabil og ustabil. Jeg var med og fant slikt under ei bru på Rena i 1977. Da snakket vi faktisk med en kar som hadde vært med og lagt sprengstoffet der. Jeg har faktisk en artikkel fra Hamar Arbeiderblad om den historien, forteller Esperum til Hadeland.

Politiet ønsker ikke å kommentere dette før bombegruppa har vært på stedet.

Krigshandlinger i Brandbu

Det var flere krigshandlinger i Brandbu i april 1940, blant annet ved Jønnes og Hornskleiva.

I Brandbustikka nummer 47 fra 2010 kan vi lese at kampene begynte på vestsiden av Randsfjorden. 85 mann var samlet i Bjoneroa. De ble fraktet til Jønnes og 18. april 1940 gikk de i gang med  å bygge en forsvarsstilling.

Tyske styrker så dette fra den andre siden av fjorden, og ville fjerne Jønnes-stillingen.

"En 20 minutters artilleribeskytning fra både Karte, Baalerud og Eidsand fikk de norske soldatene til å søke dekning oppe i åssiden. Nordmennene fikk få skader, men trakk seg nordover.

Videre heter det at den tyske framrykningen på østsiden ikke møtte motstand før tyskerne hadde passert Kalskind.

- Da ble de plutselig langt under ild fra en godt utbygget norsk stilling i Hornskleiva, heter det i Brandbustikka. De siterer rapporter fra Forsvarets Krigshistoriske avdeling", gjenfortalt av major Andreas Hauge.

- Stillingen ved Hornskleiva dominerte riksveien fullstendig. De lå så høyt at trærne ikke hindret oversikten. Kaptein Hagene hadde sprengt fjellstykker ut av selve Hornet og sperret veien som her går på en hylle i bergveggen. Det var dessuten lagt en stridsvognfelle foran sperringen med miner både for elektrisk tenning og tjærelunte. Gamleveien, som går to-tre hundre meter høyere oppe, var også sprengt og blokkert, heter det i rapporten.

En norsk soldat ble drept og to såret ved kampene i Hornskleiva. Tyskernes tap er ikke kjent.

Kilde: Brandbustikka nr. 47, 2010. Utgitt av Helge Stenersen.

Artikkeltags