Muriel Spark (1918–2006) ville fylt 100 år i 2018. Hennes forfatterskap fikk dermed en aldri så liten renessanse. Ikke det at hun var en ukjent litterær skikkelse mens hun levde, slett ikke. Den skotske forfatteren etterlot seg blant annet 22 relativt korte romaner – vittige, smarte og skrevet med en poets presisjon.

Som Graham Greene og Evelyn Waugh var hun katolsk konvertitt, opptatt av kampen mellom det onde og det gode, men først og fremst opptatt av å underholde leseren. «Letthet, fart og humor er undervurdert i litteraturen» sier Vigdis Hjort til Morgenbladet. Samtidig sammenligner hun Muriel Spark med Tove Ditlevsen.

«Frøken Jean Brodies beste år» kom ut i 1961. Vi befinner oss i Edinburgh tidlig på 1930-tallet. En klasse ti år gamle jenter undervises av den karismatiske Frøken Jean Brodie, som til enhver tid er i sin beste alder. Hennes energiske og uortodokse undervisning går på tvers av alle pålagte læreplaner og er preget av sterkt overdrevne romantiske idealer. Hun legger særlig vekt på poesi, sminke, sitt eget kjærlighetsliv og italiensk fascisme. Realfagene er ikke så viktige i den store sammenhengen.

Etter hvert konsentrerer Frøken Brodie seg hengivent om seks jenter, som blir kjent som Brodie-klikken (The Brodie Set). Disse utvalgte har hun intensjoner om å forme til «the crème de la crème» – de beste av de beste. Hun vil sette gamle hoder på yngre skuldre. Dermed blir jentene mer eller mindre tvunget til å ta del i voksenlivets mangfoldige spill.

Romanen følger klikken gjennom skoleårene. På et annet tidsplan blir vi kjent med jentenes videre, stort sett triste, skjebner. Leseren vet tidlig at en av jentene kommer til å forråde Frøken Brodie. Selv får hun aldri vite hvem av jentene som sviktet henne.

Jean Brodie er en av de mange kvinnene som mistet sin kjærlighet i første verdenskrig. Boken gir et godt innblikk i mellomkrigstidens Edinburgh, med et stort kvinneoverskudd og et klaustrofobisk kalvinistisk klima.

Boka er dramatisert flere ganger, og filmatiseringen fra 1969 med mesterlige Maggie Smith må spesielt nevnes. Hun ble Oscar-belønnet for sin Jean Brodie-tolkning.

«Frøken Jean Brodies beste år» er forbilledlig oversatt av Merete Alfsen. Forordet av Vigdis Hjort ditto. Boka bør være ypperlig til en lesesirkel.