Vi har gjennomført en basar i sommer og sensommeren som brakte inn mange penger som vi igjen kunne fordele ut lokalt. På medlemsmøtet vårt i november hadde vi gleden av å gi bort en pengesum til:

  • Brandbu Barneskole kr 7500,- som skal brukes til aktivitetsutstyr
  • Brandbu Skolekorps kr 20.000,- til innkjøp av instrument
  • Marka dagsenter kr 10.000,- innkjøp av materiell/sosialt
  • Landsbyen Brandbu kr 7500,- innkjøp av blomster i Brua
  • Paraidretten (B. I. F) kr 5000,- påmeldinger til idrettsstevner
  • Under Julemarkedet i Brua 11. desember arrangerte vi Lynlotteri og overskuddet av det gir vi bort som 10 gavekort på kr. 500,- til helsestasjonen, som fordeler de ut der de ser det trengs mest.

Vi takker alle som støtter vårt arbeid.