Geir (54) med riksveg 4-kritikk: – Vi ble enige om å ikke bare surve internt

Geir Odin Kandal er innbygger i Gran. Som tilkallingsvikar kan arbeidssteder både være Gran og Lunner. Han reagerer som innbygger på vegforsinkelser, bommen på grensa og han mener at riksveg 4 ikke blir prioritert.