– Det er flere som har sagt til oss at vi burde søke om omsorgslønn, sier Geir Lien til Ringerikes Blad. Mange vil kjenne ham som innehaveren av Grei Handel på Norderhov. Sammen med kona Rachel har han også omsorgen for den 87 år gamle moren.

Moren har bodd hos Geir og Rachel i lange perioder siden høsten 2019.

– På våren det året hadde hun et stygt fall, med store skader. Da hun kom hjem, med hjelp fra hjemmesykepleie, klarte hun seg ikke så godt. Hun ble veldig svekket, og hadde problemer med å få i seg nok næring, forteller Geir.

Flyttet inn i 2019

Derfor tilbød de henne å flytte inn hos dem. Fra høsten 2019 til august 2020 bodde hun hjemme hos Geir og Rachel.

I august 2020 ventet paret barn, og da var det krevende å ha omsorgen for moren i tillegg. Konsekvensen ble til slutt at hun fikk sykehjemsplass i Hole. Der var hun fram til jul.

– Da fikk vi henne hjem på permisjon. Etter jul skulle hun etter planen tilbake. Det var i en periode med veldig strengt korona-regime, så å si uten mulighet for besøk. Da vi spurte om hva hun egentlig ønsket, var svaret at hun føler seg tryggere her, sier Geir.

– Vi sa at hun er velkommen til å være her hos oss.

Siden har hun bodd i hjemmet ved Helgelandsmoen.

LES OGSÅ: Haakon (55) vender tilbake til Hadeland for å bli kommunalsjef

Sammen med barnebarnet

Rachel synes det er godt å ta seg av svigermoren. Datteren, som ble født høsten 2020, får nå vokse opp sammen med bestemor.

Geir og Rachel har sett med egne øyne at moren til Geir har kviknet til i stor grad som hjemmeboende hos dem.

– Da hun kom hit julen 2020, klarte hun ikke å holde babyen vår på tre kilo. Nå har babyen vokst til et barn på ni kilo, og moren min holder henne greit, sier Geir.

– Hun har lagt på seg 10 kilo, og blitt mye sunnere og friskere, sier Geir og Rachel.

Les også

Ingvild (36) gikk i årevis med feil diagnose: – Som sykepleier vet jeg hva denne sykdommen kan gjøre med folk

Oppfordret til å søke

Venner og kjente har oppfordret dem til å søke om omsorgslønn. Selv opplever de at de sparer kommunen for kostnadene ved en sykehjemsplass ved å ta seg av moren.

– Vi søkte i Hole kommune først, siden hun hadde hjemmeadresse der. De avslo søknaden, siden vi bor i Ringerike. Så har vi søkt Ringerike, og har fått avslag der, sier Geir.

– De peker på at hun er for sprek til å være på sykehjem. Men det er jo fordi hun har vært her. Hun var veldig svak da vi hentet henne hjem, sier han.

– Legene som har behandlet henne sier at dette burde være en grei sak. Det gjelder både fastlege og leger på sykehuset, som har behandlet henne.

– Vi fikk høre at kommunen ville vurdere omsorgslønn dersom moren min fikk hjelpestønad fra NAV. Vi måtte først søke NAV om dette. I mars i fjor fikk hun innvilget hjelpestønad på 1.200 kroner i måneden, som nå går inn på kontoen hennes. Vi informerte kommunen om det, men fikk likevel avslag, sier Geir.

– Vi gjør det vi kan for henne, og hun har det godt her.


Dette sier kommunen

Ringerike kommune har denne kommentaren til saken:

«Vi kan ikke gå inn i denne typen enkeltsaker og kommentere detaljer i slike saker i mediene. Dette på grunn av vår taushetsplikt og personvernhensyn. Vi har derfor ingen kommentarer til denne konkrete saken og ber om forståelse for dette. På generelt grunnlag kan vi si at vi behandler alle søknader individuelt etter gjeldende lovverk og tildelingskriterier».

Øker livskvaliteten

Paret fra Ringerike mener de sparer kommunen for store beløp ved å ha omsorgen selv – men det er også en god del jobb. Døgnet rundt kan det være omsorgsoppgaver å gjøre. Samtidig ser de at livskvaliteten blir god, og ikke minst er det daglige samværet med barnebarnet verdifullt.

– Hvis ikke vi hadde tatt henne inn hos oss, ville hun vært på institusjon nå. Derfor kan vi ikke forstå at vi ikke skal være kvalifisert for omsorgslønn. Om ikke vi kan få det, hvem kan da få det? undrer Geir og Rachel.

– Hun kan på ingen måte bo alene. Det er bare noen dager siden vi fant henne på gulvet, etter at hun falt da hun sto opp, og rullatoren glapp unna, legger de til.

– Hun er 87 år gammel, og har hatt flere hjerneslag. Hun har selv vært en meget god omsorgsperson mot alle sine, og har satt seg selv til side for å dekke andres behov gjennom hele livet. Nå fortjener hun å ha det trygt og godt, med kjente fjes rundt seg, sier de til Ringerikes Blad.