I mange år hadde ’n Nils Lundberg bodd på Lushaugen hele sommar’n, hadde vøri brannoppsynsmann han Nils, hadde klatre opp i branntårnet flere gonger om dagen for å se etter at alt var i orden over Hadelandsåsen. Han fekk godt ord på seg og hadde fått hedersnavnet: Greven ta Lushaugen. Etter at ’n døyde, vart det sagt at ’n gikk att, og at gjenferdet hass luske rundt toppen på mørke høstkvelder.
På den nye hytta som var ferdigbygd i 1973, dreiv `n Arne og to andre karer og rødde etter at alle skiturista hadde dri. Det hadde vøri en strålende solskinnssyndag og mange hadde vøri innom.
Tidlig på mårran hadde non ta dei sprækeste kara dri med seg en kjelke full med øl, brus, sjokolade og wienerbrød dit. Dom hadde børi inn vatn, hente ved, tent i svartommen og kokt kaffe på den store kaffekjel’n.
Det var mange kroner i kassa den æftan. - Der kan du se, sa ’n Arne, - vi fekk rett da vi sa at det ville lønne seg å bygge hytta og telby servering.
Han Kåre og ’n Per tok kjelken med tomgodset med seg da dom drog, -han Arne vart att for å rødde og stenge. Kveldmørket hadde lagt seg over åsen da han tok på seg ryggsekken, låste døra og spente på seg ski’n.
Nerover mot Grevsjøen fekk `n aue på en skiløper framafor seg. Kar’n var svartkledd, og det såg ut som om ’n hadde ei slags kappe rundt skrotten. Han hadde bare en stav, og ’n Arne syntes det var merkelig, for det var mange år sea non hadde brukt så gammaldags skiutstyr.
Kar’n gikk i raskt tempo over den langstrakte flata ved furumoen. Han Arne tenkte at det kunne vara bra å ha følje fram tel Lygna, så han hoia og ropte. Men skiløpar’n enste ingen ting, bare gikk i samma raske farten.
- Han må vara døv, tenkte ’n Arne. - Je får få opp tempo, så skar je nok ta ’n att. Je er da vant tel å gå fort på skir!
Nerover bakka ok ’n så fort `n kunne, men greide ikke å ta ’n att. En gong var dom nokså nærme en an, men i en sving måtte ’n Arne over ende. Da ’n kara seg opp att, såg ’n at den svartkledde hadde sakne farten og sto stille.
Plutselig seig det inn non grå flak ta tett tåke som la seg som et slør rundt skikkelsen framafør ’n. Han stanse og såg etter den merkelige skiløpar’n, men han var søkkanes borte, - ikke var det no skispår å se heller. Et par gammaldagse skir og en vælbrukt stav sto ved ei granbuske, og han Arne tenkte at skiløper’n kænskje hadde gjømt seg i krattet.
Akkurat da hørte ’n flere vonde sukk og no jamring i lufta. Han såg opp og fekk aue på no som sendte ilinger ta skrækk inn i bringa hass. Over grantrea oppover mot Lushaugtoppen svevde det en mørk skygge med ei flagrende, svart kappe!
Angsten tok fatt i ’n Arne, og han kjinte at hjertet dunke hardt i bringa. - Har je vørti gær’n, sa ’n tel seg sjøl. - Kænskje je har sett syner! Han snudde seg for å se om ski’n og staven sto der. Det gjorde dom, og da visste ’n at det han hadde sett i lufta ikke var no synsbedrag!
- Je har da jamen sett et spøkelse, tenkte’n. Så huste ’n å den gamle tømmerhøggar’n hadde nevnt da idrettslaget ville bygge den nye hytta. - Greven vil nok ikke like det, hadde han sagt!
Turen tel Lygna vart jøtt slitsom for ’n Arne den kvæld’n. Rett som det var syntes ’n at non følgte ettar’n, men da ’n snudde seg, såg ’n bare Grevsjømyra som låg langflat og stille i grågult lys. Nymån’ over Nysæteråsen følgte ’n med aua mens han strævde seg fram tel Gammelsæterhøgda og over vatnet tel Lygna.
Da ’n sætte seg inn i bil’ hass Ole for å bli kjørt ner att tel Moen, fortælte ’n bare at han hadde hatt en slitsom dag, og at det skulle bli godt å komma hematt.