For første gang på omtrent 80 år opplever vi en ensidig angrepskrig internt i Europa. Russlands krig mot Ukraina fører til at mange uskyldige mennesker blir drevet på flukt fra sine hjem og sin trygghet. Siden krigen startet har cirka 2,7 millioner mennesker flyktet fra landet, og FN betegner situasjonen som den raskest voksende flyktningkrisen siden andre verdenskrig.

Mange får hjelp i Ukrainas naboland, foe eksempel gjør Polens befolkning en stor innsats for å ta imot familier på flukt. Men noen må reise videre, de nærmeste naboene vil ikke klare å hjelpe alle.

I Norge opprettes det nå akuttmottak, bl.a. flere steder i Innlandet. I tillegg har alle kommunene i Innlandet stilt seg positive til å ta imot og bosette flyktninger, til nå er det gitt klarsignal for nærmere 4000.

Human-Etisk Forbund ved regionlagene i Hedmark og Oppland vil berømme kommunene i Innlandet for velviljen og innsatsen som er nedlagt for å kunne ta imot disse menneskene. Som gode naboer må vi hjelpe dem som trenger det. Da er det viktig at vi er en raus nasjon med hjertelag for dem som opplever traumet på kroppen. Og vi må vise at vi har rause kommuner og en raus befolkning i Innlandet som tar imot dem som finner veien hit.

Det er nå vår medmenneskelighet settes på prøve.