Innlandet trenger politikere som bygger oss sterkere, ikke politikere fra Senterpartiet som snakker fylket vårt ned!

Den lengste elva, det høyeste fjellet, den største innsjøen og Norges største turistdestinasjon. 47 000 virksomheter og 175 000 sysselsatte. Vi snakker selvfølgelig om det nye fantastiske fylket vårt.

Bergljot Oldre og Eivind Skari skriver i OA og Hadeland 19. februar om hvor katastrofe det nye fylket vårt er. Det kjenner ikke vi oss igjen i. Hver gang Senterpartiet er opptatt av å snakke ned fylket vårt, skal vi bruke tiden vår på å utvikle fylket vårt.

Les også

Oppland senterungdom: Innlandet - eit påtvunge katastrofeprosjekt

Meningsmålingen som ble gjort om regionreformen i høst, viste at oppslutningen blant innbyggere som er for reformen øker. Så er det sånn at det er mange som gjerne skulle sett at vi fremdeles var Hedmark og Oppland, men det er ikke det samme som å ville reversere det igjen i 2021. Arbeiderpartiet gikk i 2017 til valg på å reversere regionreformen, de fikk ikke flertall, og etter dette er regionreformen votert over med flertall i Stortinget flere ganger.

Vi trenger ikke enda et valg i 2021 for å avgjøre framtiden til Innlandet, og vi trenger heller ikke en folkeavstemning. I Norge har vi indirekte demokrati, og det fungerer godt. Vi skjønner at dette er et siste krampetrekk fra Senterpartiet, men nå er det på høy tid å rette fokuset på å gjøre Innlandet enda bedre. Med fylkesvaraordføreren trengs det noen som ønsker å være nettopp fylkesvaraordfører for hele Innlandet og ikke drømme seg tilbake til Oppland, det fortjener ikke Hedmark.

Vi er stolte av å bo i Innlandet, og vi er stolte av å få være med på utviklingen av Norges fineste steder. Det er likevel ikke slik at fylkeskommunen var identiteten til folk før, og det skal den sannsynligvis ikke være det framover heller. Gudbrandsdøler er fortsatt gudbrandsdøler, tradisjonene de samme, vi har bare fått bedre forutsetninger!

Vi ønsker å berømme Arbeiderpartiet for å ta ansvar, for å se framover og å ha sørget for å gi innbyggerne i Innlandet forutsigbarhet. Vi skal huske på alle ansatte som har vært gjennom omorganisering og alle bedrifter og organisasjoner som har slått seg sammen som følge av sammenslåingen. De fortjener arbeidsro, og å reversere Innlandet er i praksis å gjennomføre en ny reform.

Befolkningen i Innlandet skal ha en velfungerende fylkeskommune som leverer gode tjenester. Videregående skole, tannhelse, fylkesveier, skolebuss og støtte til næringsutvikling og kultur. Vi har mer enn nok av oppgaver foran oss de neste årene, og de fortjener vår fulle oppmerksomhet. Ikke populistisk rygging fra Senterpartiet ved hver anledning. De sitter med ansvaret for å bygge fylket. Senterpartiet må legge fra seg «splitt og hersk»-taktikken og faktisk jobbe for at Innlandet blir best mulig.

Det er vårt ansvar å bygge Innlandet, når Senterpartiet nekter. For å gjøre det nye fylket vårt til verdens beste sted å bo. Det ansvaret er vi klare for å ta. Vi skal være med å løse klimakrisen, vi skal gjøre oss klare for eldrebølgen og vi skal tilrettelegge for at vi får mange flere arbeidsplasser. Her er fylkeskommunen viktig og dette arbeidet gleder vi oss til at Innlandet tar fatt på. Innlandet trenger politikere som samler oss, ikke splitter oss!