Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for framtida til Gjøvik tingrett

Artikkelen er over 3 år gammel

Anne Tingelstad Wøien er ikke imponert over svaret fra justisministeren på spørsmål om budsjettkutt og saksbehandlingstid i tingrettene.

– Statsråden skriver at han er i ferd med å sette ned et utvalg som skal se på domstolsstrukturen. Jeg tolker det dit hen at de minste tingrettene nå står i enda større fare for å bli lagt ned. Det kan bety nedlegging av tingretten i Gjøvik i neste omgang. Jeg mener det er på tide at dette stoppes, sier stortingspolitikeren fra Senterpartiet.

Sorenskriver Ingjerd Thune tror ikke det er noen umiddelbar fare for Gjøvik tingrett, som størrelsesmessig er i midtsjiktet av de 63 norske tingrettene.

– Man vet jo aldri. Men av de fire domstolene i Oppland, er nok Valdres og Nord-Gudbrandsdal mer i faresonen dersom politikerne mener det bør være større enheter, sier hun.

Les også: Mange domfelte får strafferabatt – sorenskriveren er bekymret

Håper på mer penger

Bakgrunnen for Tingelstad Wøiens spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er sorenskriver Thunes bekymring over økt behandlingstid. Thune mener at regjeringens avbyråkratings- og effektivitetsreform (ABE-reformen), som forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive, fører til en betydelig nedbygging av domstolene.

– Den økonomiske situasjonen for domstolene er krevende. Budsjettet kuttes med 16,5 millioner kroner i år, skrev Thune, som også er leder i Den Norske Dommerforening, til Stortingets justiskomité, justisministeren og Riksrevisjonen i slutten av mars.

– Vi håper brevet kan føre til at domstolene får tilført ytterligere midler i revidert nasjonalbudsjett, samt at vi får en varig økning av domstolenes budsjetter, sa Thune da.

Det reviderte budsjettet legges fram i mai. Dommerforeningen mener domstolene må få bevilget 11,4 millioner her, og en varig økning på 34,1 millioner kroner årlig fra 2018.

LES OGSÅ: Innsparinger fører til lengre saksbehandlingstid

– Reformen må stanses

I både sivile saker og straffesaker er behandlingstiden i Gjøvik tingrett over maksimumsgrensen.

– Det er bevilget penger til digitalisering av domstolene, men bare til de tolv største tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. De resterende 51 tingrettene er ikke omfattet av prosjektet, som går fram til 2022, skrev Thune i brevet fra dommerforeningen, som også mener at domstolene som den tredje statsmakt, i likhet med Stortinget og dets organer, bør unntas fra den generelle ABE-reformen.

– Det minste tingrettene må også få delta i digitaliseringsprosjektet. Vi må stanse denne håpløse reformen, som framstår som en sniksentralisering, mener Anne Tingelstad Wøien.

– Omstilling til ny teknologi vil kunne gi mer effektiv saksbehandling i domstolene, men det er ikke mulig å legge om til en digital hverdag med kutt i de årlige budsjettene, skriver hun i begrunnelsen.

– Fortsatt en veg å gå

Justisminister Amundsen skriver i sitt svar til Tingelstad Wøien at det er fornuftig at digitaliseringsprosjektet i første omgang gjennomføres i de største tingrettene.

– Det forventes at små og store domstoler også finner tiltak som gjør dem mer effektive, selv om jeg forstår at det er utfordrende. Departementet vil ha en dialog med Domstoladministrasjonen om gjennomføringen av prosjektet og implementering i de øvrige tingrettene. Og noe av funksjonaliteten vil bli tatt i bruk i alle tingrettene allerede i første fase. Jeg har tro på at våre tiltak samlet vil sette domstolene i langt bedre stand til å behandle både straffesaker og sivile saker innenfor Stortingets mål, skriver han blant annet.

Også Rigmor Aasrud (Ap) stilte spørsmål til statsråden om samme tema, og hun fikk tilnærmet likt svar fra Amundsen.

– Jeg følger nøye med på hvordan saksbehandlingstiden i domstolene utvikler seg. Det er gledelig å se at behandlingstiden samlet sett er redusert fra 2015 til 2016, men det er fortsatt en veg å gå før alle domstolene når Stortingets mål, skriver justisministeren.

Alltid oppdatert!

Få varsler om siste nytt – direkte på mobilen! Last ned appen hadeland.no!

App for Android finner du her.

App for iPhone/Apple finner du her.

Gi tillatelse til at appen sender deg varslinger. Da får du de viktigste nyhetene så fort de er klare!

 

Kommentarer til denne saken