GRAN/GJØVIK: Advokaten til mannen i 50-åra som er siktet for uaktsomt drap, har varslet at vedtaket om varetektsfengsling vil bli anket. Det bekrefter politiadvokat Trine Hanssen, men hun har foreløpig ikke mottatt anken.

– Det er ventet at den blir levert lagmannsretten tirsdag eller onsdag. Til den er behandlet der, sitter siktede i varetekt, forteller Hanssen.

Det er for tidlig å si noe om når anken vil bli behandlet.

Les også:

Hansen kan også opplyse om at politiet er godt i gang med avhør i saken.

– Vi har allerede gjennomført en god del avhør, men har også mange igjen. Dette er noe vi jobber fortløpende med. Avhørene går ikke på selve handlingen, men om andre forhold knyttet til siktede, sier Hanssen.