Gjøvik tingrett består – sorenskriver Ingjerd Thune flyttes til Hamar

Gjøvik tingrett skal bestå, men uten ledelse. Den skal flyttes til Hamar. Sorenskriver Ingjerd Thune fra Gran flyttes til Hamar sammen med øvrig ledelse.