Gjøvik stasjon får fire togparkeringer til en estimert pris på 141 millioner

Gjøvikbanen styrer mot timefrekvens, men da trengs det flere parkeringsplasser for togene.