Klokken 17.18 melder Bane Nor at strekningen Jaren – Gjøvik igjen er åpnet for trafikk. Da har Gjøvikbanen vært stengt i flere timer.

Årsaken var et tre som hadde lagt seg over sporet.

Pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor forteller at et tog var på veg, men fikk stanset omtrent en halv kilometer unna.

En linjevogn kom til stedet i 17-tiden for å fjerne treet. Et drøyt kvarter senere var Gjøvikbanen gjenåpnet.

29 passasjerer

Pressevakt hos Vy Gina Scholz sier at passasjerene måtte snu til Jaren på veg nordover. Det var 29 passasjerer på toget.

– De ble stående i skogen inntil toget fikk snudd og kjørt tilbake til Jaren.

Passasjerene er blitt fraktet i buss fra Jaren stasjon mens banen har vært stengt. De som måtte fraktes tilbake til Jaren, kunne fortsette ferden i buss like før klokken 16.30.

Samme sted igjen

To ganger tidligere i januar har det skjedd at tog på Gjøvikbanen har kollidert med veltet tre.

– Det er tredje gangen dette skjer i samme område. Det kan være at det har vært hogst i området, slik at trær har blitt stående igjen alene og deretter blåst ned. Så vidt jeg vet skal det bli utbedret raskt, sier Wang.

Scholz hos Vy forteller at de forholder seg til hva Bane Nor eventuelt vil foreta seg framover.

– Vi må snakke sammen med Bane Nor om dette. Det er de som har ansvaret for infrastrukturen på og langs Gjøvikbanen og vi forholder oss videre til dem, sier hun.


Ble sittende i over fem timer

Den 3. januar kjørte et tog inn i et tre nord for Bleiken. Da tok det mange timer før toget ble dratt videre inn til Gjøvik stasjon og rundt 50 passasjerer ble sittende i over fem timer i et etter hvert iskaldt tog uten strøm.

Også 21. januar kolliderte et tog med tre mellom Reinsvoll og Eina. Da var det rundt 20 passasjerer ombord.

Den gangen ble det fortalt om hogst like i nærheten. Tirsdagen etter var det planlagt å ta ut utsatte trær som var blitt stående igjen alene og nær toglinja.

LES OGSÅ:Bane Nor utfører støyende arbeider på Gjøvikbanen