Klaget på nytt kryssingsspor på Gjøvikbanen, fikk delvis medhold

Artikkelen er over 1 år gammel

Svein Harald Lunde er nabo til gamle Harestua stasjon på Monsrud, hvor Bane Nor planlegger å bygge nytt krysningsspor. Da Bane Nor la fram sitt endelige forslag til støyskjerming, var ikke dette i samsvar med det som var beskrevet i detaljreguleringen et halvt år tidligere.