Det jobbes igjen på Gjøvikbanen.

Det skal byttes skinner og sviller, Klemma bru mellom Myrvoll og Bjørgeseter skal byttes ut og det skal gjøres ulike arbeider for å bedre driftssikkerheten og komforten på banen.

Gjøvikbanen er stengt mellom Oslo S og Roa. Men om det ikke er Gjøvik-toget du skal ta, men L3 – som bare trafikkerer til Jaren, må du ta buss også mellom Jaren og Roa.

Også for noen uker siden var Gjøvikbanen stengt på grunn av omfattende arbeider. Da ble det blant annet jobbet hele døgnet med å legge ny kulvert sør for Bleiken stasjon.

LES MER: Jernbanejobb med stramme frister: – Vi skal klare å være ferdige til klokka 4 mandag morgen

Dermed ble også antallet usikrede jernbaneoverganger på Hadeland redusert.