Utfordringen kommer under Stortingets spørretime onsdag 7. november.

– Mange pendlere på Gjøvikbanen, særlig de som reiser langt hver dag, melder om et dårligere tilbud etter at de nye togene på strekningen ble tatt i bruk. De som tidligere kunne jobbe på toget, mener at reduksjonen i dobbeltseter og innføringen av setereservasjon gjør at muligheten for å kombinere reise og arbeid blir redusert, skriver Aasrud i begrunnelsen for spørsmålet.

Konkret vil hun vite hva samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil gjøre for at pendlere på Gjøvikbanen som et minimum får samme kvalitet som før uten at de må betale ekstra for det, slik de nå må gjøre?

LES OGSÅ LESERINNLEGG: Pendlere: Spørsmål til NSB Gjøvikbanen og samferdselsministeren