Byr fram Gjøvikregionen som fartsholder for hele Innlandet

Kommunene i Gjøvikregionen – støttet av NTNU i Gjøvik og industrien på Raufoss – vil ta en sentral posisjon i byggingen av det nye innlandsfylket.