Gå til sidens hovedinnhold

God helse og livskvalitet for eldre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FNs internasjonale eldredag er 1. oktober. Målet med dagen er å sette eldres hverdagsutfordringer på dagsorden. I verden i dag er det mange eldre som har store utfordringer. Det er krig, naturkatastrofer, sult og sjukdom som gjør livet til eldre mennesker svært vanskelig. Sett i et slikt perspektiv har eldre i Norge en mye bedre tilværelse. Vi har et velferdssamfunn bygd opp med trygge fellesskapsløsninger.

De fleste eldre i Norge i dag lever gode og aktive liv. De er ressurser i samfunnet og i familien. Men det er likevel slik at også i vårt land kan mye bli bedre. Mennesker lever lenger og behovet for tjenester øker. Kommunene har en stor oppgave i å tilby gode helsetjenester, tjenester som ikke passiviserer, men som lar den enkelte være «sjefen» i eget liv. Regjeringen har lansert en kvalitetsreform for eldre kalt «leve hele livet». Det er en reform som skal motivere kommuner og oss alle til å inkludere eldre både i samfunnsplanleggingen, i utforming av tjenester og i kulturelle og sosiale tilbud. Eksempler fra kommuner som trekkes fram i denne reformen viser at mye godt arbeid gjøres i kommunene, men også at mye kan bli bedre.

Et område der jeg opplever at mange eldre føler seg utestengt er i digitaliseringen av hverdagen. All offentlig informasjon skal være slik at alle har tilgang uansett hvilken digital kompetanse de har. Alle samfunnsaktører bør i langt større grad bli bevisst at det er mange forbrukere som ikke klarer å følge opp alle nye porter inn i det digitale markedet. Det kan virke som om brukermedvirkningen mangler i utviklingen av stadig mer avanserte systemer som ofte er svært lite intuitive og brukervennlige. Ensomhet og isolasjon er et annet område vi vet er utfordrende for mange. I disse koronatider tror jeg dette er blitt en enda større utfordring. Hver av oss kan bidra til å minske ensomheten. Har vi en eldre nabo kan vi stikke innom og slå av en prat.

Det tredje jeg vil nevne er demens, en sjukdom som ser ut til å ramme stadig flere. Det er heldigvis blitt større åpenhet i samfunnet om sjukdommen, og mer fokus på behovet for å utvikle tiltak og tilbud i demensomsorgen. Det er viktig å kunne oppdage demens tidlig for å kunne forebygge og legge til rette, slik at personer med demens og deres familier kan leve gode liv til tross for sjukdommen.

I løpet av 2020 vil det på verdensbasis bli flere personer over 60 år enn under fem år. Et samfunn med flere eldre bør føre til at det gis bedre muligheter for eldre til å delta i samfunnet, lære seg nye aktiviteter, få ny kunnskap og dyrke sine interesser. Flere eldre bør ikke bare bety økt behov for helsetjenester, men også være et tilfang av mer menneskelige ressurser, ressurser samfunnet må ivareta og inkludere.

Kommentarer til denne saken