Gå til sidens hovedinnhold

Gode helsetjenester nær folk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret i Gran vedtok i desember å ta grep i forhold til et byggprosjekt som fikk en kostnadssprekk på 168 millioner. Dette ville gitt svært høy gjeldsgrad for kommunen og eiendomsskatten ville måtte økes til makssats, uten mulighet til videre trinnøking hvis renta skulle stige.

LES OGSÅ: Stor skuffelse over ny utsettelse på Sagatangen: – Beklagelig at forslaget ikke ble offentlig kjent tidligere

Vedtaket fra desember utelukker ikke framtidig bygging av omsorgsboliger på Sagatangen, men peker i retning av å bygge flere sykehjemsplasser og færre bemannede omsorgsboliger sett i et perspektiv mot 2030. Det var lagt opp til at 90 sykehjemsplasser skulle holde til etter 2030, men om Gran skal ha en dekning på linje med landet for øvrig, tilsier behovsanalysa 157 sykehjemsplasser allerede i 2025, eller 118 om Gran legger seg på nivå med de kommunene i landet med lavest dekning. I tillegg bør det signaliserte behovet for flere lokale akuttsenger avklares, siden det nye sykehus planlegges med færre senger enn det som er tilfellet på dagens sykehus. Den statlige tilskuddsordningen er dessuten slik innrettet at det er svært gunstig å bygge nok plasser med en gang når det først bygges et sykehjem.

Les også

Gran kommune etter siste Sagatangen-vedtak: Har begynt å jobbe etter ny kurs

Med en vedtatt byggeløsning som er mer arealeffektiv, og med flere sykehjemsplasser framfor omsorgsboliger, vil det også frigjøres et areal i forhold til opprinnelig byggeprosjektet som kan romme tilsvarende antall omsorgsplasser og spesialisthelsetjenester fra Sykehuset Innlandet. Dermed vil bygget også gi leieinntekter, men viktigst av alt, det vil gi langt flere spesialisthelsetjenester nær folk, slik at mange slipper å reise til et sykehus.

Hvis Gran kommune kan unngå et framtidig byggetrinn eller en større ombygging for å få flere sykehjemsplasser, og unngå ett separat byggetrinn for Lokalmedisinsk senter, vil det kunne redusere investeringsbehovet med flere hundre millioner kroner.

Les også

Hva vil Pål-Arne Oulie?

Blir det så dyrere å drifte? Erfaringer fra andre kommuner tilsier at kostnaden med å drifte omsorgsboliger i stor grad avhenger av behovet til beboerne. Hvis vi i nær framtid hadde endt opp med sterkt pleietrengende beboere i omsorgsboliger, som egentlig skulle hatt sykehjemsplass, ville personalkostnaden speile dette. Fra 2024 begynner den såkalte «eldrebølga» i Gran, og kommunen har allerede begynt å få innbyggere på venteliste til langtidsplass på sykehjem.

Les også

Vedtok helt nytt Sagatangen-forslag – ble lagt fram «over bordet»

Kommentarer til denne saken