Gøran (25) danket ut 90 søkere. Nå skal han hjelpe folk på Hadeland ut i jobb

Gøran Sollibråten danket ut 90 søkere. Nå skal han styrke teamet ved Nav Hadeland, og hjelpe folk å komme seg tilbake til arbeidslivet.