Først vil vi i Gran FrP takke for forespørselen, det setter vi pris på, vi vil også rette noen spørsmål i retur.

Spørsmål fra Naturverforbundet:

  • Hvilke konkrete tiltak vil ditt parti iverksette for å redusere kommunens klimaavtrykk?

Vi er ikke tilhengere av at Kommunen skal drive «selvpisking» for å redde verden, det har vi ikke økonomi til.

Vi har stilt spørsmål om kostnaden for kommunen ved å bytte alle tjeneste kjøretøyer til el biler for ca. ett år siden.. vi venter fortsatt på svaret, det vi vet er at det går på bekostning av annet tilbud i kommunen.

Solceller på offentlige bygg er vel å bra, men det har begrenset virkning om vinteren når det trengs mest energi.

Norge burde også regne med skogen i co2 regnskapet på lik linje med Europa, da hadde vi nådd klimamålet for 2030 uten flere kostbare symboltiltak.

Vi er opptatt av miljø, og da også forsøpling, det kunne kanskje bli billigere og enklere å kvitte seg med søppel, plast osv.

Spørsmål i retur: Hvor var Naturvernforbundet når Sagatangen kom på kartet? Når kommunestyret på tross av sterke protester fra Gran FrP godtok et fremtidig utslipp av radioaktiv avrenning fra alun deponiet på Morstamyra?

  • Hvordan vil ditt parti forberede kommunen på å takle klimaendringer og ekstremvær?

Sterkere fokus på flomsikring, vi så nå under «Hans» hvor det må gjøres oppgraderinger, vurdere hvor kritisk infrastruktur skal etableres, er det lurt å etablere strøm og fiber i veigrøfter? Der det er mest sannsynlig at utgraving skjer ved store nedbørsmengder.

  • Hva vil ditt parti gjøre for å hindre videre tap av urørt natur?

Vi vil ikke tillate vindkraft i kommunen, enkelvise inngrep så som grøfter og master for kommunikasjon er uproblematisk, sånne små inngrep vil naturen restituere på kort tid.

Veibygging er en viktig samfunnsøkonomisk nødvendighet, elbiler trenger også vei.

Spørsmål i retur:

Hva er urørt natur? Er det også skogsområder som utsettes for flatehogst?

  • Vil partiet si ja eller nei til å regulere flere hytteområder?

Det skal være mulig å få fradelt ei hyttetomt i kommunen, store hyttefelt som på Lygna derimot er vi skeptiske til videre, det hjelper lite å evt. Kalle det «klimasmarte hytter»

Til sist ønsker vi Naturvernforbundet Gran og Lunner lykke til videre med et viktig arbeid med et ønske om å fokusere på de tiltakene som virkelig setter avtrykk fremfor enkelte symbolsaker for private tiltakshavere.