Det vil bli en liten orientering om Vestre Lunners historie fra den gangen Ballangrudbyen var «hovedstaden» i Jevnaker. I 1909 anla NSB en stasjon litt vest for Ballangrudbyen, og kalte stasjonen for Grindvoll. Like etterpå tok posten og telefonen det navnet. Nå har stedet hatt navnet Grindvoll i 120 år.

I Gamlebygningen på Øvre Western har Karin Western samlet inventar og utstyr fra fire slekter. Gjenstandene er fra 1700- og 1800-tallet og fram til 1950-tallet, slik at det nå er blitt et spennende og levende museum. Vil du mimre litt å se hvordan det var i våningshus på en gard i gamle dager bør du ta deg en tur. Nå er det også en forkleutstilling der. Karin vil fortelle om huset, samlingen og forkleutstillingen.

Hun vil også fyre i ovnen og servere kaffe og hjemmebakte kaker!

Etter kaffen blir det orientert om den nye Natur- og kulturstien som ble åpnet den 1. september i år. Hele turen er 14 kilometer lang og det er satt opp 25 informasjonstavler med tekst og bilder fra Grindvolls gamle og nye historie. Det er godt mulig å gå kortere eller lengre deler av stien.

Det blir anledning for dem som ønsker det å gå en tur på Gravfeltet og ta en tur langs Natur- og Kulturstien. Her blir det fortalt om litt av hvert og alle er hjertelig velkomne til Øvre Western på Grindvoll kl. 11.30. Vi møtes bak kommunehuset på Granavollen klokka 11 og kjører sammen i privatbiler derfra.