HE-saken

Gran Bygdeliste mener tydeligvis at jo lengre møter man har og jo lengre innlegg, desto mer demokrati. Vi tror tvert imot at det gir mindre demokrati, fordi færre orker å engasjere seg i politikken dersom det primært skal dreie seg om spillet og ikke om innholdet.

Gran Høyres gruppe mente etter orienteringene, framleggelser både fra styrets flertall og mindretall og avklarende spørsmål, at vi hadde fått nødvendig informasjon for å fatte vedtak. Taushetsplikten gjorde det dessuten umulig å diskutere saken med flere enn kommunestyregruppen, derfor så vi ingen hensikt i å utsette saken. Høyre var klare for en kort debatt der og da, noe vi også foreslo, men ordføreren gjorde det klart at han da ville utsette saken til et nytt møte. Derfor gikk vi inn for en prøvevotering med påfølgende avstemning i møtet. Voteringsresultatet på 18–9 for innstillingen var tydelig nok.

Vi er enige med kritikerne i at det var overraskende at kveldens ordstyrere var såpass uforberedte på forslaget om åpent møte. Det er å forvente at man forbereder slike møter bedre, slik at de kan gjennomføres på en fornuftig måte uavhengig av hvilke vedtak som gjøres underveis.

Vi ser fram til konstruktiv debatt og ny avstemning neste onsdag.