I januar 2021 var vi vitne til at isen tøt ut av veggene i Gran kommune sitt hus i Nobels gate 5 i Brandbu. Før dette skjedde var huset i relativt god stand, bla. benyttet som bolig til flere flyktningfamilier. Enhetsleder i eiendomsavdelingen i Gran kommune uttalte etter at isen tøt ut av vinduene at dette ikke var noe problem, huset skulle rives og erstattes med sårt tiltrengte omsorgsboliger.

Statsforvalteren har nå konkludert i klagesaken vedr. Gran kommune sitt forsøk på å bygge omsorgsboliger på Nobels gate 5 i Brandbu. Naboer har rettmessig klaget på byggeprosjektet. Statsforvalteren nærmest slakter Gran kommune sitt prosjekt i et godt og grundig avslag på dispensasjonssøknadene.

Naboer har til overmål anvist planene til mer egnet lokasjon for omsorgsboliger.

Hva nå, Gran kommune? Hvordan er det mulig at eiendomsavdelingen presenterer et slikt prosjekt uten å ha innsikt i plan og bygningsloven § 1–9 og reguleringsplanen for området? Hvordan er det mulig at planutvalget prøver å presse gjennom saken med 5 dispensasjonssøknader 2 ganger? Naboene har anført at byggingen ville krevd ytterligere 2 dispensasjoner som ikke er nevnt i kommunens saksfremstilling. Svaret må være en grunnleggende mangel på kompetanse.

Gran kommune har ikke økonomi til å sløse med penger på denne måten. Det er på tide at rådmannen Hansen tar grep, og rydder opp. Det er rådmannen Hansen sitt ansvar.