Nå ønsker Gran kommune å straffe de som ikke bor tett nok langs veger. De har definert det til «veger med inntil 15 brukere». Hva definisjonen på en «bruker» er har ingen forklart oss.

Den korteste vegen er «Parallellvegen, arm til nr 34», den vegen er 46 meter lang. Det skal være ganske tettbebygd for å få plass til 15 boenheter på en slik veg.

LES OGSÅ: Nedklassifisering/ privatisering av private veger

Den lengste vegstubben som skal privatiseres er Myrsætervegen, med 2590 meter. Kostnaden for Myrsætervegen er oppgitt til kroner 124.320 per år. Jeg har ikke sjekket hvor mange som bor langs den vegen, men 15 brukere gir kroner 8288 årlig per bruker. I tillegg krever en privat løsning avtaler og administrasjon som også noen andre enn kommunen må «ordne».

De vil straffe innbyggere som ikke bor tett nok, samtidig sier Gran kommune nei til utvikling med fortetting og leilighetsbygg. Senest i 2020 sto eiendomsutvikler Sindre Lafton klar til å bygge 45 leiligheter nær Gran sentrum. Et enstemmig kommunestyre sa nei til fem etasjer, det måtte reduseres til fire. Dermed forkastet Lafton planene, og bygde i stedet 43 leiligheter og seks etasjer i Hønefoss, Sundgata terrasse, samt 13 leiligheter og fem etasjer i Jevnaker, Storgata Terrasse. Samtidig ser vi at det bygges hundrevis av leiligheter på Harestua og Grua.

Det mangler folk i kommunen som skjønner seg på økonomi og eiendom. Når de sier nei til utvikling sier de også ja til å legge ned skoler og barnehager, samt å tvinge kostnader for veivedlikehold over fra Gran kommune til private – kommunens innbyggere.

Les også

Nedklassifisering – eller «privatisering» – av kommunale bilvegar