Dugnadsgjengen har bestått av damer fra Østre Gran bygdekvinnelag, Brandbu bygdekvinnelag, Brandbu sanitetsforening, Vestre Tingelstad sanitetsforening, Tingelstadhøgda sanitetsforening og Hadeland husflidslag.

Representanter fra disse foreningene var invitert til kakefesten. I tillegg var Gro Lyngstad fra Grinakervev invitert, som en takk for at syerne har fått klippe til stoff hos dem, skriver Gran kommune på nettsiden sin.

– Vi skulle gjerne invitert alle som har bidratt, men av smittevernhensyn ble det løst på denne måten, blir det opplyst videre.

Ros fra rådmann og kommuneoverlege

– Det er på sin plass å gjøre ære på dere. Deres innsats er betydelig i beredskapssammenheng. Smittefrakkene dere har sydd for Gran kommune, betyr mye. Og jeg må si at dere har jobbet svært raskt, takket rådmann Lars Ole Saugnes.

– Jeg understøtter det rådmannen sier. Mange har bekymret seg for om vi har hatt noe smittefrakker, så deres innsats har vært svært viktig. I tilfeller hvor vi må sette mennesker i karantene i en institusjon, går smittevernutstyret fort. Da er det en trygghet for oss å ha vaskbare smittefrakker på lager. Jeg har selv prøvd frakkene, de er mye bedre å ha på seg enn disse papirfrakkene som bare brukes én gang. Tusen hjertelig takk, roste kommuneoverlege Are Løken.

Gode ord fra ordfører

Også ordføreren benyttet anledningen til å rose sygjengen.

– Dere har skapt trygghet for hele kommunen med dugnaden deres. På kaka vi har her i dag, står det skrevet "Verdens beste damer". Det passer godt. Ikke bare stiller dere opp, men dere tar initiativ. De lagene og foreningene som dere representerer, er noe av den største kvaliteten i kommunen vår. Uten den holdningen og dugnadsånden dere har, kunne vi ikke klart å få på plass så mange frakker på så kort tid, sa ordfører Randi Eek Thorsen.

Hun la til at hvert lag og forening som har bidratt vil få overført en symbolsk sum penger som takk for hjelpa. Videre fortalte hun at kommunen vil ha behov for å få sydd enda flere smittefrakker i tiden framover.

– Vi vil nok ta kontakt, men ønsker da å gjøre en skikkelig avtale om sying hvor vi i så fall avklarer betingelser på forhånd, forsikret hun.