Borgedahl er i dag konstituert i stillingen, noe hun har vært siden i januar.

Om hun takker ja opphører konstitueringen fra 31. desember. Fast ansettelse begynner første januar.

Borgedahl kom til Gran kommune da hun begynte som fagleder for byggesak for et år siden.

Borgedahl er utdannet jurist og kom til Gran fra jobben som juridisk rådgiver i Nittedal kommune, hvor hun hadde jobbet i sju år. Der var hun plassert i staben til kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling.