Klart for en ny politisk runde om Granavollens framtid

Granavollens framtid stod på det politiske sakskartet i hele fjor, fram til sommerferien. Nå starter en ny runde med planlegging og utredning.