Salget av musikkutstyr fra Hadeland kulturskole var godkjent av rådmannen – kontrollutvalget vil ta saken til orientering

Før juli fjor ble det inngått en avtale om utleie av utstyr fra Hadeland kulturskole, med opsjon om kjøp, til en ansatt som mistet jobben da faget han underviste i ble nedlagt. Nå kommer saken opp i kontrollutvalget. Siden avtalen ble inngått med rådmannens godkjenning ligger det an til at utvalget tar saken til orientering.