Roa: Slik innledet fungerende Lunner-rådmann og prosjektleder Bente Rudrud da Gran og Lunner kommuner orienterte om sitt samarbeidsprosjekt PILOTen Hadeland.

PILOT står i denne sammenhengen for Praktisk Innovativ Læring Og Tjenesteutvikling, og er en følge av fylkesmannens mål om at Oppland skal ha landets mest innovative offentlige sektor innen åtte år.

I «gavepakken» ligger nesten 2,5 millioner kroner fra fylkesmannen, og omtrent like mye i egeninnsats.

– Det er ganske unikt få friske, fristilte midler til å arbeide med fornyelse og utvikling. Den så vi ikke komme. Vi har ennå ikke brukt halvparten av pengene, så vi skal fortsette til langt ut i 2017, sier Rudrud.

– Vi lærer av hverandre

Gran og Lunner er en av tre delpiloter i Oppland. De to andre prosjektene er i Gjøvik og Lillehammer.

– For Gran og Lunners del betyr det at vi lærer av hverandre, utforsker sammen og gjennomfører utviklingsaktiviteter hver for oss. Vi etablerer ny praksis for å skape bedre kommuner. Spesielt innen helse og omsorg, men også innen politikk, organisasjon og ledelse. Dette gjør vi i samspill med store kompetansemiljøer i Oppland, og for vår del har vi samarbeidet mest med Høgskolen i Lillehammer, Sintef på Raufoss og NTNU i Gjøvik, sier prosjektkoordinator Ellen Sagengen fra Gran kommune.

Fylkesmannen er bindeledd mellom kommunene og kompetansemiljøene, og dette har gitt kommunene tilgang på ny kunnskap, samtidig som kompetanseinstitusjonene kommer tettere på dem som utøver primære velferdstjenester og lokaldemokrati.

– Bedre dialog og klima

PILOTen Hadeland har valgt tre temaer for prosjektet. Det er «politikerrollen», «organisasjonsutvikling og ledelse» og «helse og omsorg».

Les også: Gunhild (82): – Jeg har det mye bedre nå

– Det er ønskelig å utfordre de folkevalgtes rolleforståelse knyttet til utvikling av kommunene. Vi vil skape «den moderne politiker», og det jobbes også med å involvere politikerne i arbeidet med en overordnet innovasjonsstrategi i kommunene. Prosjektet gjør noe med den politiske dialogen og samarbeidsklimaet, både internt og mellom Gran og Lunner, sier Rudrud og Sagengen.

– Jeg setter pris på at politikerrollen er lagt vekt på. Det er helt avgjørende for å skape en felles forståelse, sier Lunners varaordfører Halvor Bratlie (Sp).

Innen «organisasjonsutvikling og ledelse» får ledere, tillitsvalgte og medarbeidere faglig påfyll for å møte et stadig økende behov for nytenking.

– Det handler om å finne nye metoder og praksis for å skape de beste løsningene for kommunen, sier de.

– Ble glad av å komme hit

Seniorrådgiver Hans Seierstad hos Fylkesmannen i Oppland ble begeistret over begeistringen i Gran og Lunner.

– Jeg blir så glad når jeg kommer hit og ser ansatte som er stolte av og gløder for dette nybrottsarbeidet. Hvis dere er like blide når dere møter brukerne av tjenestene, kan det være nok bare det. Det blir spennende å følge dere videre, sa han.

Dekan Heidi Vifladt ved NTNU i Gjøvik synes også prosjektet er spennende.

– Miljøer som tradisjonelt ikke har så mye samarbeid får her en felles forståelse og forventning til hverandre. Det er veldig nyttig og lærerikt, sa hun.

Lunner-ordfører Harald Tyrdal sa at innovasjon er måten kommunene må møte utfordringene på.

– I mine øyne har vi ikke noe valg. Vi må bare erkjenne at dagens tjenester ikke er gode nok i framtida. Vi må tørre å gå inn i dette med åpne øyne for å finne gode løsninger for innbyggerne, sa Ap-ordføreren.