Fylkesmannen er bekymret for økonomien i Gran

STOR INVESTERING: Fylkesmannen i Oppland påpeker blant annet at planlagte investeringer i Gran vil føre til en kraftig økning i kommunens lånegjeld. Sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen er en stor investeringer.

STOR INVESTERING: Fylkesmannen i Oppland påpeker blant annet at planlagte investeringer i Gran vil føre til en kraftig økning i kommunens lånegjeld. Sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen er en stor investeringer. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Gran kommune har hatt et netto driftsresultat rundt null de siste årene. Dette er ikke bærkraftig på sikt.

DEL

Det er Fylkesmannen i Oppland som skriver dette i kommunebildet 2017 for Gran. Kommunebildene er fylkesmannens årlige vurdering av kommunene i Oppland.

– Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunen. Dette viser hva som er igjen av de løpende driftsinntektene til avsetninger og investeringer når de løpende driftsutgiftene og renter/avdrag på lån er dekket, skriver Fylkesmannen og påpeker at Gran var den kommunen som hadde lavest netto driftsresultat i Oppland i 2016.

– I årsbudsjettet for 2017 og økonomiplanperioden 2018-2020 er også netto driftsresultat så lave at det ikke er bærekraftig på sikt. Det gir et viktig signal om at driftsutgiftene er for høye i forhold til forventede inntekter. Det er behov for en viss tilpasning av utgiftsnivået framover. Kommunen planlegger å avvikle eiendomsskatten fra 2019. Dette vil også bidra til behov for en reduksjon av utgiftsnivået. Kommunen har et mål om netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene. Planlagt utvikling gir resultater langt under dette nivået, fortsetter Fylkesmannen sin beskrivelse av økonomien i Gran.

Planlagte investeringer i perioden framover er også et punkt som kommenteres.

– Disse vil gi en kraftig økning i lånegjelda. Dette vil igjen gi økte utgifter til renter og avdrag, som også må dekkes av de løpende inntektene. Dette gir ytterligere press på å få redusert de løpende utgiftene, påpeker Fylkesmannen og stiller spørsmålet om hvordan kommunen arbeider for for å tilpasse driftsnivå til de løpende inntektene.

– For å sikre en god økonomisk utvikling framover er det behov for godt samarbeid mellom politikere og administrasjonen. God økonomistyring krever kompetanse og lederskap på alle nivåer i organisasjonen, skriver Fylkesmannen.    

Kommuneøkonomien er også omtalt i statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag 12. oktober. Her er en oversikt som bekrefter Fylkesmannens uttalelse om at Gran har svake årsresultater. Her med tall fra 2016.


 
Kommune

Netto drifts-

resultat i % av

driftsinntektene

2016

Netto

lånegjeld

2016

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2016

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2018

(1000 kr)

Vekst fra anslag

på regnskap 2017 - 2018

Nominelle

kroner

(1000 kr)

Prosent
123456
0501 Lillehammer2,857 454971 441 65535 2722,5
0502 Gjøvik4,245 048951 561 80132 0522,1
0511 Dovre2,370 880100167 5402 8451,7
0512 Lesja5,659 231101138 1312 5571,9
0513 Skjåk4,127 207100136 5492 7712,1
0514 Lom5,269 558100144 4993 1852,3
0515 Vågå4,076 24798222 480550,0
0516 Nord-Fron3,873 58899333 0548 9052,7
0517 Sel3,756 46897347 5774 7721,4
0519 Sør-Fron3,350 53399187 6453 5651,9
0520 Ringebu6,183 558100265 7194 3821,7
0521 Øyer1,8108 12098279 53610 6734,0
0522 Gausdal0,671 49696341 6584 6781,4
0528 Østre Toten4,949 12595795 68817 3882,2
0529 Vestre Toten5,579 95295683 53013 0381,9
0532 Jevnaker4,249 82295354 7237 6642,2
0533 Lunner3,556 17396481 0638 2441,7
0534 Gran0,250 42995749 71517 9472,5
0536 Søndre Land3,947 46995320 8239 2853,0
0538 Nordre Land4,939 53596380 7576 3851,7
0540 Sør-Aurdal4,768 193101202 0193 3681,7
0541 Etnedal6,635 916108101 9747740,8
0542 Nord-Aurdal3,563 75398354 8695 6221,6
0543 Vestre Slidre3,854 871101131 7321 6931,3
0544 Øystre Slidre3,658 01499189 6492 9651,6
0545 Vang7,692 033106113 2495 3364,9
Fordeles gjennom året 17 600
Oppland3,758 2539710 445 235215 0192,1
Oppland fylkeskommune4,18 0431002 502 58416 9530,7

Artikkeltags