GBL om Grans nye ledelse: – Et veldig dårlig utgangspunkt for samarbeid

- Å bevisst utelukke det partiet i Gran som har størst oppslutning når posisjoner fordeles er et veldig dårlig utgangspunkt for samarbeid.