Politisk flertall for å bevare kommunens tjenestestruktur

Det politiske flertallet i planutvalg og formannskap i Gran vil langt på veg hermetisere kommunal tjenestestruktur de neste fire åra. Skolestrukturen er et nærliggende eksempel. Rådmannen mener det generelt sett er viktig å redusere antall kommunale tjenestesteder.