8. november møtes Gran og Søndre Land kommuner for å drøfte mulig samarbeid om skole og barnehage på Vestsida.

Er på dagsorden

Saken har sin bakgrunn i at skolestruktur er på dagsorden i Søndre Land. Komite for oppvekst konkluderte tidligere i år med at saken dreier seg om framtida til skolen på Vestsida.

Komiteen avsluttet sitt arbeid på forsommeren i år med å overlate den videre oppfølgingen av den til rådmannen. Arbeidet ble igangsatt etter vedtak i kommunestyret i desember i fjor. Da ba kommunestyret om å bli forelagt en sak om «skolestruktur og fritt skolevalg».

Saken har også betydning for drøftinger omkring barnehagetilbudet i Søndre Land, der «ny barnehage sør i kommunen» er et tema som også ble brakt på bane igjen i siste kommunestyremøte.

Avtalt møte

Samarbeid mellom Søndre Land og Gran på skole- og barnehageområdet har vært tema flere ganger. Nå er det et samarbeid som innebærer at barn fra Søndre Land kan søkes inn ved Bjørklund barnehage nord på østsida i Gran. Et skole- og barnehagesamarbeid på Veststida har vært oppe i begge kommuner.

– Vi har avtalt et møte med Gran 8. november, der skole- og barnehagesamarbeid er tema, opplyste rådmann Arne Skogsbakken i siste kommunestyremøte.