Rådmannen vil bruke 27 millioner kroner på ny omsorgsbolig – anbefaler avvikling av Liavegen bofellesskap

Liavegen bofellesskap i Brandbu avvikles og erstattes med ny omsorgsbolig med plass til åtte beboere, så raskt som mulig. Prisen anslås til 27 millioner kroner. Hjertebo i Gran antydes å være et naturlig etableringssted.