Følg budsjettkonferansen i Gran direkte

DEL

I dag møtes politikerne i kommunestyret i Gran for å jobbe med grunnlaget for budsjettet i 2020. Her er agendaen for dagen.

Kl 0900 Hva har vi som politikere oppnådd i perioden? v/ ordfører Willy Westhagen og rådmann Lars Ole Saugnes Evaluering av budsjettprosesser v/ rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen

Kl 1100 Status 1. tertial, framskrevet budsjett v/ rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen

Kl 1200 Lunsj

Kl 1245 Politisk handlingsrom v/ rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen Planstrategi v/ rådmann Lars Ole Saugnes og kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas

Kl 1430 Evaluering samhandling politisk nivå – administrasjon v/ ordfører Willy Westhagen og rådmann Lars Ole Saugnes

Kl 1530 Avslutning

Artikkeltags