Her kan du følge kommunestyremøte i Gran direkte

Torsdag 20. juni er det kommunestyremøte i Gran. Her kan du følge møtet direkte fra klokken 09.00.

DEL

Her er sakslista for dagens møte. Mot slutten av møtet behandles interpellasjoner fra representantene. Øyvind Kvernvold Myhres  (GBL) interpellasjon der han anmoder om folkeavstemning når det kommer til lokalisering av nytt sykehjem er satt opp som en av de siste sakene på sakslista.

LES OGSÅ: Het start i dagens kommunestyremøte i Gran - beskyldte rådmannen for å ikke svare på spørsmål

    Godkjenning av møtebok fra møtet 23.05.2019

58/19

16/00035-59

Referatsaker til kommunestyremøtet 20.06.2019

59/19

19/00552-6

Resultatrapportering 1. tertial 2019.

60/19

19/00658-1

Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gran kommune. Utleggelse til offentlig ettersyn.

61/19

18/01894-52

Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019

62/19

16/00766-32

Høring - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet fylkeskommune

63/19

16/00090-80

Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling

64/19

16/01293-21

Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023

65/19

16/00498-20

Helhetlig plan for Granavollen

66/19

17/01266-24

Liavegen bofellesskap - tiltak

67/19

19/00303-2

Ladestasjoner for ladbare kjøretøy

68/19

17/00453-9

Overtakelse av gatelys fv 240 strekningen Rækstadgutua – Tingelstad kirke.

69/19

16/00065-41

Reglement for kommunestyret i Gran kommune - revidering før

ikrafttredelse ny kommunelov

70/19

16/00065-40

Reglement for delegering i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse ny kommunelov

71/19

16/00065-38

Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse ny kommunelov

72/19

16/00065-43

Reglement for godtgjøringer og andre økonomiske rammer for folkevalgtes arbeid i Gran kommune - revidering før ikrafttredelse av ny kommunelov

73/19

19/00029-47

Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om rådgivende folkeavstemming om plassering av nytt sjukehjem

74/19

19/00029-49

Interpellasjon fra Pål-Arne Oulie (Sp) om sikring av telefondekning i hele Gran

Artikkeltags