Gran Senterparti har for vane å bøye seg for lovlig fattede vedtak i saker. At vi ikke når fram i alt, er vi som et lite parti vant til. Slik fungerer demokratiet.

LES MER HER: Fire partier krever ny HE-behandling

 Rune Meier en samlende ordfører på Hadeland?

 - Men kommunestyret ville ikke utsette saken, Asmund

- Bare Rune Meier fra Gran Høyre hadde kostyme, skriver Trygve Brandrud i dette leserbrevet 

Når det gjelder vedtaket i saken om videreutvikling av Hadeland Energi, er det imidlertid vanskelig for oss som folkevalgte i Gran kommune å akseptere vedtaket fordi det ikke ble gitt anledning til å stille spørsmål og få svar under behandling av denne viktige saken. Derfor benytter vi oss av vår rett til å be om å få den behandlet på ny.

Vi mener det her har skjedd et brudd på kommunens eget reglement for kommunestyret, hvor det står om behandling av saker at ordfører skal spørre om noen vil ha ordet i saken. I over nevnte kommunestyremøte ga ordfører ordet fritt til saken om UTSETTELSE av behandling av saken. Her ble det foreslått prøveavstemming, noe som ble gjennomført. Deretter ble realitetsbehandling foreslått og gjennomført uten at det ble gitt mulighet for flere til å ta ordet.

Vi mener derfor at det her er gjort feil i saksbehandlingsprosedyrer.