Politikerne: – Kommunedirektør høres veldig dyrt ut

Rådmannen i Gran ønsker å beholde rådmannstittelen. Det samme gjør et enstemmig kommunestyre.