Kvernvold Myhre og Oulie seiler under falskt flagg. De ivaretar ikke interessene til Grans befolkning slik de hevder. De fremstår ikke som lagspillere for folk i Gran kommune lenger. De fremstår mer som representanter for et fotballag som bruker beinkrok, uthaling, påstander om gale dommeravgjørelser eller påstandsretorikk om manglende kunnskapsgrunnlag eller profesjonalitet i mostanderes spill. Og de vil ikke forlate banen.

Usikkerheten ved andres utredninger og regnestykker har alltid større usikkerhet enn deres egne muntlige framføringer eller hjemmesnekrede tallmagi. Og for å være ekstra sikker på egen argumentasjon, krydres den med med å påkalle rentefrykt, trusler om skatteøkninger og at kommunen må gjennomføre sanering av noen formålsbygg.

Det er lov å kjempe for utfallet i en sak til vedtak er fattet. Men som i veisaker, når veien er i ferd med å bygges, følger det dramatiske omkostninger ved å reversere eller nullstille beslutninger det har vært arbeidet med i årevis.

Når en så er i ferd med å stå foran det endelige tap, tyr Kvernvold Myhre til den endelige dom. Gran har ikke råd til å ta vare på kommunens eldre. Det blir for dyrt og renta blir for høy. Har vi hørt den før? Ja, fra partier som ikke ønsker felles velferdsløsninger og som ikke ønsker å bidra gjennom utlignet skatt. Eller partier som setter privat velstand foran offentlig velferd.

I psykologien er det et velkjent fenomen at kroppsspråket ikke alltid samsvarer med det vi uttaler.

Bygdelista har her et åpenbart problem. Enkelte respresentanter uttaler nå at de går for Sagatangen, bare det blir billig nok. Problemet er bare at kroppsspråket til lista ikke stiller seg bak disse utsagn. Bygdelista legger fremdeles opp til omkamp om Skjervum som alternativ i sitt kroppsspråk. I såfall går det fire år til med utredninger og utsiktene til nytt ferdig senter skytes ut til etter 2030.

Gran kommune har ikke råd til å la være å bygge og fortsette det prosjektløp rådmannen har lagt opp til. Gran vil ikke være alene med slike økonomiske utfordringer. Styringspartiene vil ta anvar når slike demografiske utfordringer melder seg:

  • I 2020 var det 2 105 personer over 70 år i Gran. I 2050 tilsier prognosen et tall på 3 752.
  • I 2020 var 5,4 % av befolkningen over 80 år. I 2050 er prognosen 13, 6 %. Av disse er over 400 eldre enn 90 år.

Er det noen som tror at vi med utgangspunkt i disse prognosene bygger for stort på Sagatangen etter rådmannens forslag? Blir det for dyrt?

Det blir dyrere å la være.