Gå til sidens hovedinnhold

Gran mot år 2030

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gran som samfunn sliter. Vi blir færre, og vi blir eldre. Nå er det isolert sett ikke et problem at vi blir eldre. Problemet er at gjennomsnittsalderen øker, fordi ikke mange nok yngre velger å flytte hit eller å forbli her. Dette handler blant mye annet om arbeidsplasser, skolestruktur og infrastruktur.

Gran Høyre skriver i sitt program for denne kommunestyreperioden at vi skal satse på å trekke flere arbeidsplasser til kommunen. Det viser det seg at alle de andre partiene er enige med oss i, så her burde det være mulig å få til noe.

LES OGSÅ: Lunner ønsker seg batterifabrikk med 2000 arbeidsplasser: – ⁠ Det største fastlands-prosjektet i Norge noensinne

Infrastrukturen er neste punkt. Riksvei 4 kommer på plass i løpet av 2024. Det er vi fornøyde med, og vi konstaterer at det ser ut til å være flertall for å satse på hele strekningen innen 2030. Det løser en logistikkutfordring som næringslivet er avhengig av. At ny vei også reduserer antall ulykker, og dermed antall døde og hardt skadde i trafikken, skal vi heller ikke kimse av. Det kan heller ikke strukturfundamentalistene overse.

Les også

Statens vegvesen: – Vi vil bygge ny riksveg 4 – hele vegen fra Oslo til Gjøvik

Gjøvikbanen er en utfordring, hvor den store jobben må gjøres mellom Oslo og Stryken. Dette for å få ned reisetida, og dermed redusere avstanden mellom Gran og Oslo i tid. Det vil gjøre Gran til en mulighet for arbeidsgivere som henter sin arbeidskraft i Osloområdet, til å etablere seg i Gran. Arbeidstakere som etter hvert vil se fordelene med å etablere seg her. Gran kommune deltar i samarbeidet Stor-Oslo nord, og vår jobb er å støtte opp om dette arbeidet gjennom de kanalene vi har.

Les også

Debatten om skolestruktur i Gran: Ap trenger mer tid, Sp går i dialog med foreldrene

Jeg har hørt flere ganger at Grans skolestruktur blir brukt som eksempel på elementer som bidrar til netto utflytting. Fådeling, ingen å leke med i frikvarteret, manglende gang- og sykkelveier, lærere uten kompetanse i enkeltfag, og nedslitte bygninger, er ting som blir nevnt. Dette kan vi gjøre noe med, og bør ha gjort det i løpet av denne kommunestyreperioden. Antall førsteklassinger er nesten halvert på bare 20 år.

Les også

Mangeårig rektor Kjetil Ulset (51) om grendeskolene i Gran: – Det må være lov å reise denne debatten

Alle partiene har fredet skolestrukturen i denne perioden. Høyres tanke er at vi lar alt bestå inntil vi vet om vi vil lykkes med å få en økning i innbyggertallet. Det vet vi i løpet av de neste to årene. Hvis elevtallsutviklingen er for svak, må kommunestyret ta grep. Grenderomantikkens tidsalder må da vike for realismen. Gran har i dag to skoler med vedlikeholdsetterslep på 45 millioner. De andre skolene har mindre, men allikevel betydelige utfordringer. Fortsetter det sånn, må kommunen bruke alt den har på skole. Inkludert alle muligheter den har til å øke inntektene gjennom eiendomsskatt, avgifter, gebyrer og egenbetaling. Er det det vi vil? Betale en så høy pris for at ingenting skal skje?

Les også

– Selv om det svir, så tror jeg at vi må begynne å se på skolestrukturen

Gitt at kommunestyret i tida fram mot 2030 evner å bli enige om både hva som er utfordringene, og hva som er løsningene på disse utfordringene, bør det se lyst ut for Gran som kommune. La oss se for oss at pendlertogene er fulle begge veier, at det er nok arbeidsplasser for dem som vil slippe å pendle, at befolkningen øker så mye at livet i grendene handler om annet enn nedslitte skolebygg, at kommunens økonomi ikke er avhengig av eiendomsskatt, men ser på denne som en strategisk reserve, at det er et yrende liv både i Brandbu og Gran handelssteder, og at det er fritidstilbud som dekker alle behov.

Gran Høyre vi jobbe for at dette er virkeligheten i 2030. Blir du med?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.