Gå til sidens hovedinnhold

– Består omtrent som i dag

Artikkelen er over 5 år gammel

Gran og Lunner lensmannskontor ser ut til å overleve nærpolitireformen.

Nærpolitireformen

Gran: – Ut fra kriteriene i reformen var jeg ikke redd for at kontoret skulle bli lagt ned, sett opp mot befolknings- og kriminalitetsutviklingen i Gran og Lunner, sier lensmann Frank Sletten.

En intern arbeidsgruppe i Innlandet politidistrikt foreslår å legge ned 24 lensmannskontorer i Hedmark og Oppland, og bare i Vestoppland kan åtte kontorer bli nedlagt: Søndre Land på Hov, Vestre Toten på Raufoss og Østre Toten på Lena, samt Valdres-kontorene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal.

De ansatte ved kontorene som foreslås nedlagt, arbeider allerede i all hovedsak på enten Valdres lensmannskontor på Fagernes, Gjøvik politistasjon eller Søndre og Nordre Land lensmannskontor på Dokka.

– Forslaget til organiseringen er i stor grad en formalisering av dagens tilstand, skriver arbeidsgruppa.

– Klokt og positivt forslag

Gruppa foreslår at Gjøvik politistasjon og Gran og Lunner lensmannskontor består som tjenesteenheter, mens Søndre og Nordre Land består som tjenestested.

Sletten synes det er et klokt forslag som ligger på bordet, og at det er positivt for Gran og Lunner.

– At det blir foreslått at vi skal være en tjenesteenhet, betyr i praksis at vi kan bestå omtrent som i dag. Som et selvstendig lensmannsdistrikt med de samme fullmakter som nå. Rapporten er et godt grunnlag for å diskutere nyansene, sier han.

Endelig vedtak i januar

Nærpolitireformen skal etter planen gi et mer synlig, tilgjengelig og tilstedeværende politi. Effektiviseringen skal frigjøre tid og ressurser, for å yte bedre service overfor innbyggerne.

Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, samtidig som det skal utvikles robuste fagmiljøer, står det i reformens målsetting.

Arbeidsgruppa har jobbet med sitt forslag siden august, og nå skal politimester Johan Brekke danne sitt forslag. Dette vil bli lagt ut på høring neste fredag, etter innspill fra den utvidete styringsgruppa, hvor også kommunene er representert.

Høringsfristen for kommunene er 2. desember, og innen 15. desember skal politimesteren gi sin tilrådning til Politidirektoratet. I midten av januar beslutter direktoratet den nye organiseringen, men kommunene har åtte uker på seg til å klage på dette vedtaket.

 

Kommentarer til denne saken