GRAN: Det vil ta tid før sauer kan flyttes fra ulveutsatte områder på Hadeland.  I kveld har det vært møtevirksomhet med bakgrunn i en ordning intiert av Fylkesmannen i Oppland om å flytte over 2.500 sau til andre beiter.

– I utgangspunktet er det de med de største besetningene som får tilbudet, hvis de ønsker det. Noen ønsker det allerede, andre er i tenkeboksen. Det blir uansett ikke noe flytting av sau i helga, sier Kjetil Ulset, talsmann for sauenæringa fredag kveld.

Tilbud om flytting

Fylkesmannen i Oppland har fått garanti fra Klima- og miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet om midler til flytting av beitedyr fra Gran til andre utmarksbeiter i Oppland.

Tilbudet om flytting gjelder de besetningene som normalt beiter i området i Gran der det har blitt påvist ulveskader etter 30. mai. Disse opplysningene ble lagt ut på Fylkesmannens nettside fredag ettermiddag.

LES OGSÅ: Flere tusen lokale sauer sendes på beite utenfor Hadeland

Omfattende affære

Sau som kommer inn under denne flytteordningen er enten dyr på utmarksbeite eller dyr nede i bygda som nå beiter på åker som skulle ha blitt slått.

– Det blir en omfattende affære å flytte rundt 2.500 sau. Jeg har tidligere nevnt en sekssifret sum i kostnader, det blir en høy sekssifret sum, som prislapp på at Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk ikke følges, sier Kjetil Ulset fredag kveld.

LES OGSÅ: – Vi er slitne, men må holde motet oppe