GRAN: – Vi kan bekrefte at ulven igjen har flyttet på seg til områder den ikke har vært tidligere og at flere sauer er angrepet. Hittil er det dokumentert 191 sau angrepet av ulv, men det er mange dyr som fortsatt er borte. Det brukes daglig kadaverhund for å finne flere sauer, forteller Kjersti Andresen og Svein Erik Rasmussen.

Andresen er rådgiver ved landbrukskontoret for Hadeland og Rasmussen er leder i Gran saubeitelag. Det er 45 medlemmer i laget.

– Førerne av kadaverhunder gjør en kjempejobb, sier Andresen.

Færre besetninger

– Det er ikke noe overraskende at ulven går dit den finner sau. Mange dyr er tatt ned igjen, og tas stadig ned igjen, fra utmarksbeite og vi trenger flere ledige beiteområder, sier Kjersti Andresen.

LES OGSÅ: Ulvejakta fortsetter i to uker

Jaktlag er fortsatt på plass etter at fellingstillatelsen ble utvidet på grunn av ulveangrep i helga.

– Det er nesten ikke igjen besetninger på skauen. 15 sauebønder er berørt hittil av sauetap, ti på Hadeland, fire på Toten og en i Hurdal, opplyser Kjersti Andresen.

Ønsker flere beiter

– Vi er ute etter flere beiter, med en viss størrelse og vanntilgang. Meld fra til meg eller Kjersti hvis noen har områder å avse, sier Svein Erik Rasmussen.

LES OGSÅ: En sau til er tatt av ulv

Førsteslåtten av gras har vært generelt bra på Hadeland. Å ha mye sau på innmarksbeite tærer på fôret. Mye sau må nå beite på andreslåtten.

– Det blir også ekstraarbeid med snyltedyrbehandling av sau hver tredje uke, tilføyer Rasmussen.

I det hele tatt tærer situasjonen på saueeierne og alle involverte ellers.

– Det blir masse arbeid. Folk blir slitne. Flere tar ikke ferie, men leter etter sau. Færre sau blir nå tatt i hvert angrep, sauene går mer spredt. Vi må ha ferske spor for i det hele tatt å få gjort fellingsforsøk, forteller Kjersti Andresen.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.

 

Meld ifra

Hun og Rasmussen oppfordrer publikum til å melde ifra hvis de finner kadavre. Ørenummer gir informasjon om eiere.

LES OGSÅ: Sju sauer er funnet etter nytt ulveangrep

En annen side ved saken er at sau som skulle ha vært på utmarksbeite for første gang nå går glipp av den erfaringen det gir.

– Det betyr at mange sauer ikke har lært seg dette foran neste beitesesong, sier Svein Erik Rasmussen.