GRAN: Kjersti Andresen, rådgiver ved landbrukskontoret for Hadeland, har hatt daglig kontakt med berørte sauebønder som har funnet ihjelbitte og hardt skadde sauer etter ulveangrep i løpet av sommeren. Ifølge henne er det snakk om store verdier som har gått tapt for bøndene.

– De store summene ligger på kompensasjonssiden og godtgjørelsen til fellingslagene som har vært ute på jakt. Men vi har også våre kostnader på arbeidsinnsatsen og timebruken, sier Andresen.

For enkelte bønder har det vært så brutalt at de har vurdert å gi seg.

Fredag møtes bøndene og landbruksministeren i tillegg til statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet på Lygna.

Millionsummer

Nøyaktig hvor store summer det er snakk om når det gjelder kompensasjon er ennå ukjent, men det skal dreie seg om flere millioner kroner.

– Erstatningsordningen trer ikke i kraft før i november, så saueeierne ser ikke pengene nå. Hvor mye det er snakk om vil jeg ikke si sikkert, men jeg har hørt snakk om høye tall, sier Andresen.

Sauebøndene har i mellomtiden fått erstatning for sauene som ikke har kunnet være ute på normalt sommerbeite i perioden. Erstatningsordningen, som ble igangsatt av Fylkesmannen i Oppland, skulle dekke inn ekstrautgifter i forbindelse med foring.

Politisk engasjement

Den vanskelige situasjonen for sauebøndene har medført at stortingspolitikere har reist til Hadeland for å møte de berørte, og samtidig skaffe seg oversikt over situasjonen. Både Hadia Tajik (Ap) og statsminister Erna Solberg (H) møtte bøndene og uttalte at de håpet på en rask løsning.

– Jeg forstår at dette er en emosjonelt, økonomisk og menneskelig krevende situasjon i stå i, sa Tajik da hun møtte bøndene i juni.