I tillegg har 35 sauebønder fra Hadeland og Toten fått såkalt ordinær rovvilterstatning, i tillegg til at noen enkeltbrukere har fått midler til blant annet flytting av sau og andre skadeforebyggende tiltak.

I en pressemelding fra fylkesmannen i Oppland har også fylkesmannen i Oslo og Akershus behandlet 52 tilsvarende søknader.

Ekstraordinære kostnader

Kompensasjonen til sauebøndene dreier seg om utsatt slipp til utmarksbeite og hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn og kjøring, gjerdekostnader og utgifter på særlig grunnlag på Hadeland og Toten i Oppland. I september ble det kostnadene kartlagt og oversendt Klima- og miljødepartementet.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) møtte sauebøndene til stormøte på Lygna i august, og han snakket da om muligheten for forskuddserstatning for de bøndene som var verst utsatt etter saueangrepene på Hadeland og Toten i sommer.

Dna-spor fra områdene ble senere testet mot ei ulvetispe som ble skutt på Østre Toten bare dager etter ulvemøtet på Lygna, og det ble påvist en match.

Det ville imidlertid ta noe tid før det totale skadeomfanget var klart, og omregnet i kroner og øre. I september var det nok et møte i saken, og landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oppland, Bente Odlo var optimistisk på at bøndene skulle få erstatning så snart det lot seg gjøre.

Ryddig jobbet

Kjetil Ulset mener saken har vært ryddig behandlet på begge sider og roser fylkesmannen for måten de har samarbeidet med sauenæringa på.

– Der har myndighetene opptrådt ryddig, sier han.

Blant annet trekker han fram at næringa fikk etter det siste informasjonsmøtet i september en tidshorisont å forholde seg til og at det ble lagt til rette for at bøndene kunne søke om kompensasjon for ekstrautgifter de har hatt.

– Dette har vært viktig for næring og samtidig er det presedensskapende. Dette viser kostnadene ved slike tragedier, sier Ulset.

– I tillegg viser det at staten har tatt ansvar og jeg synes jeg kan si med en viss grad av ydmykhet at Gran Saubeitelag har fått til mye siden i sommer. Vi har forsøkt å ha en ryddig prosess og operert saklig, og det føler jeg vi har fått til og muligens kan det ha vært utslagsgivende, sier Ulset.

Les også: Skuffede saueeiere må fortsatt vente på avklaring

Les også: Håper på ulvesvar torsdag