Politikerne positive til utbyggingen i Gran sentrum – bygdelisteforslag nedstemt

Medlemmene av planutvalget i Gran er i det store og hele positive til planene om utbygging av Gran sentrum.